Moja Wieś w Internecie

            Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

            czerwiec 2011

Adamowo
Budziszewo
Buk Góralski
Buk Pomorski
Bukowiec
Gorzechówko
Górale
Jabłonowo Zamek
Jaguszewice
Kamień
Konojady
Lembarg
Mileszewy
Nowa Wieś
Piecewo
Płowęż
Płowężek
Szczepanki
REDAKCJA
spis treści

O projekcie


 

     W Gimnazjum ... w latach 2009–2011 był realizowany  projekt “Moja wieś w Internecie”, który ma na celu zebranie, zweryfikowanie oraz przygotowanie opisów wsi gminy Jabłonowo Pomorskie. W I etapie realizacji projektu, w roku szkolnym 2009/2010 opisaliśmy dziewięć miejscowości, w II etapie w roku szkolnym 2010/2011 wszystkie pozostałe.  Wszystkie zgromadzone przez zespół “Trzy kłosy” informacje trafiły na stronę lokalną internetową. Inicjatorem projektu był opiekun Szkolnego Koła Historii Regionalnej “Trzy kłosy” działającego od sześciu lat przy naszym gimnazjum.


     Opisy miejscowości zostały  podzielone na następujące działy: krótki opis miejscowości, historia, architektura, ludzie, galeria foto. Ponadto w wydaniu internetowym  zamieściliśmy nagrane wywiady. W załącznikach opracowania książkowego i internetowego znajdują się dwa artykuły, które powstały jako dodatkowy efekt zaangażowania naszych uczniów. Opracowanie Marty B. zajęło I miejsce w Powiatowym Konkursie “Odkryj swój talent”, w kategorii regionalia. Tekst Macieja B. poświęcony postaci księdza Witolda Kiedrowskiego ukazał się w grudniu 2009 roku w lokalnej gazecie “Czas Brodnicy”. Ponadto jako załącznik zostały umieszczone, spisane przez koordynatora projektu, wspomnienia najstarszej mieszkanki wsi Szczepanki, mającej obecnie 95 lat pani Stefanii Stanowickiej.


       W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim udzielającym informacji, zwłaszcza sołtysom poszczególnych wsi oraz przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy i podziwiamy osoby, które zgodziły się na nagrania audio.  Wszystkim dziękujemy za gościnność i otwartość okazaną zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dziękujemy pani Ewie K.–W. oraz pani Teresie J. za wsparcie w trakcie realizacji projektu. Paniom Annie B. i Marlenie S.–B. za dwukrotną współpracę podczas prezentacji projektu dla mieszkańców gminy.


      Na końcu pragniemy podkreślić wkład pracy włożony w realizację powyższego projektu. Najwięcej pracy spadło na koordynatorów projektu, którzy dokonali ostatecznej akceptacji opisów wsi (Ewa Rz.) oraz na administratora szkolnej sieci komputerowej (Ryszard M.), który zgromadzone materiały (opisy, zdjęcia, nagrania audio) zamieścił na stronie internetowej.  Mamy nadzieję, że osiągnięty efekt wynagrodzi nam wielogodzinną pracę. 

 

Koordynatorzy projektu

                                                       


 


Jesteś tutaj: Strona główna

Podstrony: Adamowo Budziszewo Buk Góralski Buk Pomorski Bukowiec Gorzechówko Górale Jabłonowo Zamek Jaguszewice Kamień Konojady Lembarg Mileszewy Nowa Wieś Piecewo Płowęż Płowężek Szczepanki REDAKCJA spis treści