O projekcie

 

     W Gimnazjum ... w latach 2009–2011 był realizowany  projekt “Moja wieś w Internecie”, który ma na celu zebranie, zweryfikowanie oraz przygotowanie opisów wsi gminy Jabłonowo Pomorskie. W I etapie realizacji projektu, w roku szkolnym 2009/2010 opisaliśmy dziewięć miejscowości, w II etapie w roku szkolnym 2010/2011 wszystkie pozostałe.  Wszystkie zgromadzone przez zespół “Trzy kłosy” informacje trafiły na stronę lokalną internetową. Inicjatorem projektu był opiekun Szkolnego Koła Historii Regionalnej “Trzy kłosy” działającego od sześciu lat przy naszym gimnazjum.

 

 


You have deactivated JavaScript. Please follow link:
Internet Explorer (IE)
or
Other Browsers